Üdvösség imája - Védelem a balesetek ellen

Megosztás

 

VÉDELEM A BALESETEK ELLEN
A Felségesnek rejtekében lakozom, a Mindenhatónak árnyékában nyugszom. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem, Őbenne bízom. Mert Ő szabadít meg engem a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.Tollaival fedez be engem, és szárnyai alatt van oltalmam; pajzs és páncél az Ő hűsége. Nem félek az éjszakai ijesztéstõl, a repülő nyíltól nappal. Elesnek mellőlem ezren, és jobb kezem felől tízezren; és hozzám nem is közelít. Bizony szemeimmel nézem és meglátom a gonoszok megbüntetését. Az Úr az én oltalmam, a Felségest választottam az én hajlékommá. Ezért nem illet engem a veszedelem, és csapás nem közeleg a lakhelyemhez; mert Ő az angyalainak parancsolt felőlem, hogy őrizzenek engem minden utamon. Kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón járok, megtaposom az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
Így szól hozzám az Úr: „Mivelhogy ragaszkodik Hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én
nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában;megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.” (91. Zsoltár)
Köszönöm Uram, hogy Te az angyalaidnak parancsolsz felőlem, hogy őrizzenek engem minden utamon. A Te
angyalaid kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe. (Zsolt. 91,11. 12.) Az Úr angyala tábort jár körülöttem, és kiszabadít engem minden utamon. (Zsolt. 34,7.) Sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás nem lesz a mi utcáinkon, mert az Úr, az én Istenem erősekké teszi kapuim zárait, s megáldja bennem az én fiaimat. (Zsolt. 144,14. 147,13.) Az Úr tábort jár a házam körül, mint a sereg ellen, az ide-oda kóborlók ellen, és nem megy át többé rajtam a sarcoló, mert szemmel tartja azt az Úr. (Zak. 9,8.) Mint repeső madársereg, úgy oltalmaz engem a Seregek Ura, oltalmazván megszabadít engem ellenségeimtől, közöttük átmenvén, megment engem. (Ésa. 31,5.) És nem hallatik többé erőszaktétel földemen, pusztítás és romlás határaimban, és az üdvösséget hívom kőfalaimnak, és kapuimnak a dicséretet. (Ésa. 60,18.) Meg van írva: Az Úr megőrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból, mert az Úr testének tagja vagyok, az Ő testéből és az Ő csontjaiból való. Jézus élete látható az én testemben. (Zsolt. 34,20. Ef. 5,30. 2Kor. 4,10.) Veszek a szent vérből, a Bárány véréből, a szövetség véréből, és hintek a két ajtófélre és a szemöldökfára. És a vér jelül lesz nékem a házamon, és az Úr szent templomán, amelyben lakozom. És mikor általmegy az Úr, meglátja a szent vért, az örök szövetség vérét a szemöldökfán és a két ajtófélen, elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen az én házamba; nem lophat, nem ölhet és nem pusztíthat Jézus szent nevében. (2Móz. 12,7. 13. 23. Ján. 10,10. 1Kor. 6,19.) Ti angyalok, hatalmas erejű szolgáló szellemek, Jézus nevében kiküldelek benneteket a számmal megvallott Ige megcselekedésére és beteljesítésére, a magam és a családom védelmére és megőrzésére. (Zsolt. 103,20. Ésa. 63,9. Zsid. 1,14.)

Keresés